Co to jest ADR i czy warto posiadać uprawnienia ADR?

Posiadanie statusu kierowcy zawodowego momentami nie starczy, aby odnaleźć odpowiednio płatne stanowisko. Więc mnóstwo osób decyduje się na zwiększenie własnych umiejętności w obszarze przewozu produktów niebezpiecznych. W tymże celu organizowane są kursy ADR pozwalające osiągnąć potrzebne uprawnienia. ADR jest to europejska umowa, jaka dotyczy światowego transportu produktów ocenianych jako groźne (np. substancje żrące, produkty wybuchowe, produkty radioaktywne, produkty utleniające, gazy). Zgodnie z jej brzmieniem, przewożenie takich produktów potrzebuje od kierowców odpowiednich uprawnień. Jedynie wówczas można ponieważ wykluczyć ryzyko zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Wymagania oraz przebieg szkolenia i egzaminu ADR

Osoby ubiegające się o zaświadczenie ADR muszą ukończyć 21 lat i mieć prawo jazdy kategorii C czy C+ z kodem 95, jakie upoważnia do jazdy jako zawodowy kierowca. Do osiągnięcia zaświadczenia wymagane jest również ukończone szkolenie ADR i zdanie egzaminu ADR. Na kursie traktowane są zagadnienia dotyczące zachowania cysterny w drodze, systemów napełniania oraz opróżniania cystern, kolejnych przepisów specjalnych traktujących stosowania samochodów ADR i specyfikacji oraz oznakowań, jakie są potrzebne do wykonania przejazdu.

Jakie produkty może przewozić kierowca, jaki zrobił szkolenie ADR?

Po szkoleniu ADR będziesz mógł przewozić produkty, substancje czy przedmioty jakie są objęte właściwym numerem UN oraz figurują w Tabeli A w obecnej Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego produktów niebezpiecznych w sztukach przesyłek czy luzem. Są to między innymi produkty samozapalne, utleniające, infekcyjne lub nadtlenki organiczne.

Czemu należałoby odbyć szkolenie ADR?

Kurs ADR pozwala kierowcy na znaczne zwiększenie własnych umiejętności. Chociaż, by zaliczyć egzamin kończący kurs, należy błyskawicznie oraz gruntownie opanować wiedzę, mnóstwo osób decyduje się na taki zwrot we własnej karierze. Ciężko się temu zadziwiać, skoro towary groźne stanowią w naszym kraju aż 10 odsetek wszystkich przewożonych produktów. Ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kierowców ADR tłumaczy zatem chęć osiągnięcia uprawnień poprzez kierowców. Gdy zależy nam na podwyższeniu własnej przewagi na rynku pracy i lepszym wynagrodzeniu, kurs ADR może wykazać się strzałem w dziesiątkę.

Co może przewozić kierowca z uprawnieniami ADR?

Aby osiągnąć uprawnienia ADR do transportu produktów niebezpiecznych, koniecznością jest zdanie egzaminu oraz uzyskanie wyniku pozytywnego. Kierowca z uprawnieniami ADR ma możliwość przewożenia produktów groźnych. Musi niewątpliwie mieć świadectwo ADR, jakie dostaje po szkoleniu. Jest to niezwykle istotne nie jedynie z tego powodu, iż brak takiego certyfikatu może skutkować nałożeniem kar pieniężnych na spółkę, jednak często z tego względu, iż odpowiednio wyszkolony kierowca ADR wie, jak działać w wypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej, jak usterka lub wypadek.

Przewaga na rynku pracy

Jeszcze więcej osób kończy kursy na prawo jady na ciężarówki. Odpowiednie zarobki kierowców zachęcają do tego zawodu jeszcze więcej zainteresowanych. Konkurencja jest ogromna, więc gdy zależy nam na doskonałej oraz – co istotne – odpowiednio płatnej posadzie, musimy rozwijać własne umiejętności. Sposobem na odpowiedniejsze zarobki jest przejście kursu ADR – zapewnia to nam uprawnienia do przewożenia produktów niebezpiecznych. Kierowca z uprawnieniami ADR jest niezwykle wartościowym pracownikiem. Należałoby wspomnieć, iż ukończone kursy – pomiędzy innymi na transport produktów niebezpiecznych – podnoszą nasze możliwości nie jedynie na polskim rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *